Kontakt:
Emi Uchibayashi
Trener
48341927
emi777hand@aol.com